Vem kan vara med?

För att delta i studien ska man kunna svara ja på påstående 1-7:

  1. Jag är 70 år eller äldre
  2. Jag har ramlat eller upplever att min balans har försämrats under det senaste året
  3. Jag har tillgång till en smarttelefon eller surfplatta och använder den regelbundet
  4. Jag har en egen e-postadress som jag använder
  5. Jag förstår svenska i tal och skrift
  6. Jag kan resa mig från en vanlig köksstol utan hjälp från annan person
  7. Jag kan gå inomhus utan hjälpmedel

Deltagande i studien passar inte den som svarar ja på påstående 8-10:

  1. Jag har en diagnos som jag tror kommer att försämra min balans eller benstyrka under det kommande året.
  2. Jag upplever att jag har så dåligt minne att det påverkar mitt dagliga liv.
  3. En vanlig vecka ägnar jag mer än 3 timmar åt fysisk träning som får mig att bli andfådd, tex dans, motionsgymnastik, styrketräning, löpning, skidåkning. (Tänk hur det brukar vara i normala tider).

OBS! Endast en person i varje hushåll kan delta i studien. Ytterligare personer kan ta del av information och träning men bara en person deltar i studien och besvarar frågeformulären. Vi rekommenderar också att du har tillgång till trådlöst nätverk (wifi) i ditt hem för att delta i studien.