PULO

När du använder Applikationen kommer vi att efterfråga en del information. Informationen kommer inte, kumulativt eller enskilt, kunna identifiera dig som fysisk person. Vi avser därmed inte att samla in personuppgifter enligt GDPR. Uppgifterna som samlas in kommer att användas för att kunna beskriva den grupp som väljer att använda Applikationen. Vi kommer också att samla in data från applikationens användning. Alltså hur många gånger olika funktioner används och hur användarna tar del av innehållet. Dessa uppgifter kommer inte att kopplas till dig som person utan är endast tänka att ge information som kan användas för att förbättra applikationen för användarna.