Träna balansen med en app!

Säkra steg är ett digitalt träningsprogram utformat för att förebygga fall bland äldre personer. Programmet är utvecklat tillsammans med äldre personer i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. På denna sida kan du läsa mer om forskningsprojektet samt resultat av våra studier. Säkra steg är nyligen utvärderad i en nationell studie som visat att andelen personer som föll minskade i den grupp deltagare som fått tillgång till appen.

Nu finns Säkra stegs nyaste version tillgänglig för alla som vill prova på AppStore och GooglePlay. Vill du använda Säkra steg på din dator hittar du programmet här.

Lycka till med träningen!

Forskningsprojektet
Säkra steg

Läs mer

Publikationer

Läs mer

Information om appen Säkra steg

  Läs mer

Om oss

Studien Säkra steg drivs av forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningen för fysioterapi vid Umeå universitet. Forskningens mål är att minska fallolyckor bland äldre personer genom att med hjälp av teknik sprida information och ge stöd för träning. Forskningen bedrivs i samverkan med äldre personer samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Ansvarig forskare är fysioterapeut och docent Marlene Sandlund.

Kontakt: sakrasteg@umu.se

Ladda ner appen

Här kan du från din telefon eller surfplatta ladda ned appen Säkra steg

Ladda ned på Google Play