Känner du att balansen inte är som förr?

Säkra steg är en forskningsstudie där vi utvärderar digitala program för att minska fallolyckor bland äldre personer. I studien deltar drygt 1600 personer som är minst 70 år och som har ramlat eller upplevt en försämrad balans det senaste året. Alla deltagare får via e-post korta informationsfilmer varje månad under ett år, halva gruppen lottas till att dessutom få en träningsapp för att skapa sitt eget träningsprogram. För att delta i studien behöver man tillgång till en smarttelefon eller surfplatta samt möjlighet att ta emot och skicka e-post. Rekrytering till studien är nu avslutad men studien pågår fortfarande.

Så går studien till

Här kan du läsa mer om vad deltagande i studien innebär.

Läs mer om studien

Vem kan vara med?

Här hittar du information om vilka deltagare denna studie riktar sig till.

Läs mer

Anmälan är stängd

Rekrytering till studien är nu avslutad.

Om oss

Studien Säkra steg drivs av forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningen för fysioterapi vid Umeå universitet. Forskningens mål är att minska fallolyckor bland äldre personer genom att med hjälp av teknik sprida information och ge stöd för träning. Forskningen bedrivs i samverkan med äldre personer samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Ansvarig forskare är fysioterapeut och docent Marlene Sandlund.

Ladda ner appen

Här kan du från din telefon eller surfplatta ladda ned appen Säkra steg

Ladda ned på Google Play